Підготовка спеціаліста не можлива без набуття майбутніми вчителями певного досвіду роботи у школі. Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної підготовки. Вже багато років наша школа є базовою для проходження практики студентів Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.
Мета практики, крім формування професійних практичних та організаторських умінь та навичок, — також проходження всього процесу набуття кваліфікації. Студенти з великим задоволенням проводять уроки, проводять різноманітні виховні заходи, вікторини, конкурси під керівництвом досвідченої Шпак Лариси Віталіївни. Учням також дуже подобається такі уроки.