Партнерські зв'язки
06.12.2011

Співпраця з громадською організацією „Школа”

З 1997 року спеціалізована школа №16 активно співпрацює з громадською організацією „Школа”. Свідоцтво №0211-97ГО, зареєстрована в управлінні юстиції м.Києва.
ГО „Школа” є недержавною, некомерційною, добровільною, незалежною, самокерованою організацією, створеною для сприяння розвитку освіти, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та соціального захисту працівників освіти.
Основною метою Організації є сприяння розвитку освіти та захисту інтересів освітян і членів організації.
Для виконання мети Організація здійснює організаційну підтримку ініціатив, програм і проектів громадських організацій, іншої неприбуткової діяльності інформаційного, освітнього, дослідницького характеру, обміну досвідом, налагодженню співробітництва у питаннях, передбачених основною метою.