Мала академія наук України

Педагоги та учні спеціалізованої школи №16 регулярно беруть участь у загальнодержавному науково-громадському проекті МАН (Мала академія наук України), спрямованому на пошук, підтримку, сприймання творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової роботи школярів.

Працюючи над науково-дослідницькою роботою в МАН, учні вчаться працювати з науковою літературою, набувають навичок критичного відбору й аналізу необхідної інформації, виконують наукову, дослідницьку, експериментальну роботу. Таким чином, учень розвивається як дослідник, а в подальшому і як науковець.

Основними завданнями шкільного конкурсу МАН було виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції,  виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку.

В проведені шкільних конкурсів брало участь понад  30 учнів.

Найкращі роботи виявилися у 10 учнів, вони направляються  на районний Всеукраїнський конкурс-захист МАН.

Для майбутнього розвитку дослідницьких здібностей учнів проводились конкурси у 7-8-х класах (реферативного характеру), тут було 8 учасників.

Достойні роботи підготовлені під керівництвом кандидата пед. наук Лакозою Н.В. у відділенні екологія та аграрні науки.

У написані робіт секції Англійська мова взяло участь 18 учнів.

Захист робіт відбувся на базі наукового товариства нашої школи. Кращі роботи були заслухані на засіданні методичного об’єднанні вчителів іноземної мови. Була запрошена викладач факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» Волкова Олена Анатоліївна.

Учні логічно та послідовно захищали свої роботи, розгорнуто давали відповіді на запитання вчителів та учнів за темами своїх робіт, та провели цікаві дослідження, результати яких є актуальними та можуть бути використанні під час навчання англійської мови у навчальних закладах.

Роботи є результатом уважного та прискіпливого ставлення авторів до вивчення наукових матеріалів та характеризуються вміннями логічно, послідовно та  аргументовано викладати матеріал та робити висновки.

По підсумках проведення конкурсу-захисту робіт МАН проведенні шкільні слухання у класах учнями-переможцями конкурсу.

Шкільне самоврядування через шкільну радіогазету привітало переможців.