Вступ до 5 класу 2019-2020

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №16

ОГОЛОШУЄ НАБІР ДІТЕЙ ДО 5 (ДОДАТКОВОГО)

КЛАСУ НА 2019-2020 Н.Р.

Заяви подаються директору школи або заступнику директора з НВР Дядюк О.А. з 23 квітня по 31 травня
2019 року включно.

Якщо кількість поданих заяв станом на 31 травня 2019 буде перевищувати кількість місць у 5 класі, буде проведено конкурсний відбір. Оголошення дати і часу конкурсного випробування буде оприлюднено на інформаційному стенді школи та на веб-сайті школи (згідно з наказом МОН №367, розділ ІІ п.3 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти)

Телефон для довідок 430-84-86

Шановні батьки учнів, рекомендованих
до зарахування до 5го (додаткового) класу
Вам необхідно взяти у секретаря СШ№16 довідку про
зарахування учня/учениці до СШ №16 для отримання
документів за попереднім місцем навчання.
Після отримання у попередній школі документів, Вам
необхідно надати їх директору СШ№16 до 14.06.2019
(включно). 
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДОКУМЕНТИ:
– заява батьків;
– копія свідоцтва про народження дитини або документа,
що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання
копії пред’являється оригінал відповідного документа);
– медична довідка за формою первинної облікової
документації № 086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду» та
форма 063\о «Картка профілактичних щеплень» ( або
висновок ЛКК, спільне рішення МОН і МОЗ від
29.09.2014 №1\9-500є №04.01.16\28103);
– особова справа.

Список учнів рекомендованих до зарахування до 5го
(додаткового) класу
1. Близнюк Анастасія
2. Габадзе Тимур
3. Голуб Владислава
4. Городнича Домініка
5. Гурин Ольга
6. Коберник Діана
7. Козяровська Софія
8. Червінська Вікторія
9. Кубов Кірілл
10. Литвин Арсеній
11. Мачуська Валерія
12. Снігир Юлія
13. Талоєва Яна
14. Петрова Діана
15. Гірєва Поліна
16. Лещенко Аріна
17. Слюнченко Софія
18. Топишева Вікторія
19. Аріфов Азіз
20. Ломакін Ігор
21. Юрченко Артем
22. Іващенко Марина
23. Карпенко Антон
24. Шевцова Аліса
25. Рудий Ерік
26. Бойко Софія
27. Мамонько Нікіта
28. П’ясецька Вероніка

 

Схвалено на засіданні

педагогічної ради школи

протокол №3 від 11.05.2018

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор спеціалізованої школи №16

Оболонського району міста Києва

_____________ М.П.Король

 

Порядок вступу до спеціалізованої школи №16

Оболонського району міста Києва

 

І.Загальні положення

 1. Порядок вступу до спеціалізованої школи №16 розроблений відповідно до «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367.
 2. Зарахування до школи здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини .

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 та форма 063\о «Картка профілактичних щеплень» ( або висновок ЛКК, спільне рішення МОН і МОЗ від 29.09.2014 №1\9-500є№04.01.16\28103 ).

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У випадку подання копій документів, передбачених пунктами 2-3 цього пункту, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не видається

Зарахування дітей до 2-4 класів початкової школи на вільні місця відбувається у такому порядку:

– до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

– впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

 1. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які з об’єктивних причин не мають копії свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, чи оригінал або копію відповідного документа про освіту, зараховуються до школи без подання зазначених документів згідно з цим Порядком. Інші діти, які з певних причин не мають одного (чи обох) із зазначених вище документів зараховуються до школи згідно з цим Порядком. З метою сприяння в оформленні документів директор школи направляє повідомлення до органу опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцем знаходження закладу освіти.

У випадку відсутності документа про освіту та з метою визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені ( у разі необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у ЗНЗ, затвердженого наказом МОН від 13.03.2017 №369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 26.03.2017 №416\30284.

 1. Зарахування учнів до школи здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до школи їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

 1. Інформація про спроможність школи, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на інформаційному стенді та веб-сайті школи щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 1. Обробка персональних даних відбувається відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 2. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до школи, відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.
 3. Працівники школи несуть персональну відповідальність за дотримання положень цього Порядку.

 

ІІ Зарахування до школи

 

 • Зарахування до 5-9 класів

 

Зарахування до 5 класу школи відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 4 класу цього самого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються у такому порядку:

 • до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;
 • впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

У разі створення додаткового 5 класу для зарахування  до школи на вільні місця заяви подаються до 31 травня включно.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому класі школи, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому класі закладу освіти, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави розділу ІІ. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

Зарахування до 6-9 класів школи на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування

 1. Зарахування до 10-11 класів

1.Зарахування до 10 класу школи №16 відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу школи №16, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (за їх наявності) діти зараховуються за конкурсом відповідно до пунктів 3-15 цього розділу, крім випадку, визначеного пунктом 2 цього розділу.

 1. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) з урахуванням нормативу їх наповнюваності, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

 1. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містить інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

Конкурс проводиться і завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення. Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 1. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 2. Порядок вступу до школи та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються  на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

 1. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.
 2. Конкурсне випробування проводиться з англійської мови в усній та письмовій формі.
 3. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 4. Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державним стандартом.
 5. Тривалість написання учнями письмового завдання визначається для кожної вікової групи окремо. Співбесіда з дитиною проводиться в присутності батьків або осіб, що їх замінюють. Вступні випробування з англійської мови (в письмовій та усній формі) відбуваються в один день
 6. Для проведення конкурсу створюється предметна комісія з англійської мови. Склад предметної комісії затверджується керівником закладу освіти. До складу комісії входять заступник директора з НВР, голова МО вчителів іноземних мов, вчитель англійської мови (вчитель-методист.)
 7. Варіанти письмових (тестів) та усних завдань  для конкурсних випробувань, розробляються предметною комісією з англійської  мови, затверджуються директором школи № 16 та схвалюються педагогічною радою закладу освіти
 8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.  Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 9. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 10. Роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.
 11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення. Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до школи згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.
 12. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення. До складу апеляційної комісії не входять працівники школи. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

 1. Особа мас право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи впродовж п’яти робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня.
 2. Директор школи забезпечує організацію проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.