Інформація щодо придбаних матеріальних цінностей за програмою “Новий освітній простір”